Phụ Kiện Quét Phẳng Khổ A3

Liên hệ

(GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT)

IMAGING BACKGROUND Black
OPTICAL RESOLUTION 600dpi
OUTPUT RESOLUTIONS 100, 150, 200, 240, 250, 300,
400, 600 and 1200 dpi
MAX DOC SIZE 305 x 457 mm
(12 x 18 in.)
HEIGHT x WIDTH x LEGHT 108 x 419 x 699 mm
(4.25 x 16.5 x 27.5 in.)
WEIGHT 8 kg (19 lbs)
1894351